Jasnogórska Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „KANA” od chwili zaistnienia jest z Maryją, Panią Jasnogórską. Jak słudzy w Kanie Galilejskiej, tak i my chcemy na każdy dzień wsłuchiwać się w głos Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wypełniając testament serca Maryi, pragniemy wraz z Nią – Oblubienicą Ducha Świętego – trwać w służbie Kościołowi Świętemu, w winnicy jasnogórskiej.
Realizując nasz charyzmat, modlimy się:
* w intencjach Ojca Św. Franciszka,
* za matki w stanie błogosławionym i ich dzieci, by „objawiło się życie i aby radość była pełna” (por. 1 J 1, 1-4),
* za osoby poświęcone Bogu, a szczególnie za te, które przeżywają kryzys powołania,
* za braci, siostry i za nas samych, wołając za ślepcem Bartymeuszem: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” (por. Mk 10, 46-52)
Podejmując się modlitwy staramy się, aby na bieżąco obserwować wydarzenia szczególnie bliskie naszemu charyzmatowi. Czynić to chcemy także za pomocą naszej strony internetowej, dlatego zapraszamy do kliknięcia w powyższe linki.