W styczniu 1993 r. na Jasnej Górze spotkała się dziewięcioosobowa grupa, która wyraziła pragnienie odnowienia swojego życia chrześcijańskiego.
Animatorka jednej z warszawskich wspólnot charyzmatycznych, za zgodą i błogosławieństwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego, przeprowadziła rekolekcje pod nazwą Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Mottem rekolekcji były słowa mówiące o nawróceniu św. Pawła (Dz 9, 1 – 22).
2 kwietnia 1993 r. ks. bp Dembowski modlił się w kaplicy Ośrodka Duszpasterskiego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego o nowe napełnienie Duchem Świętym każdego z uczestników seminarium. Rozeznane wówczas Słowo (Tb 5, 17 – 23), stało się zapowiedzią Bożego błogosławieństwa.
W styczniu 1994 r. w kaplicy przy Jasnej Górze odbyło się pierwsze spotkanie modlitewne nowej Wspólnoty. Jej pierwszym duszpasterzem został wówczas o. Ignacy Rękawek OSPPE. W tamtym czasie „KANA” zorganizowała wiele forów ewangelizacyjnych w Kaplicy Św. Józefa przy Jasnej Górze i w Hali Polonia w Częstochowie.
Nazwa wspólnoty zrodziła się podczas modlitwy w Jasnogórskim Sanktuarium Matki Kościoła. W naszej Wspólnocie, jak w Kanie galilejskiej, obecna jest Maryja, która woła do nas i przybywających pielgrzymów: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Wspólnota„KANA” nieustannie rozwija się i jest otwarta na nowych braci i siostry,którzy pragną pogłębić swoją wiarę pod okiem Pani Jasnogórskiej.
Co roku do Wspólnoty włączają się nowe osoby, które pragną formować swoje sumienie według Ewangelii.
Wielką radością dla naszej Wspólnoty jest to, iż zrodziła ona wiele innych częstochowskich wspólnot, które zaczynały formację i stawiały pierwsze kroki życia duchowego w „KANIE”, a teraz ewangelizują w innych miejscach i parafiach.