obrazek

bachledowka2

„Na pustynię chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić jej do serca” (Oz 2, 16)
Raz w roku nasza Wspólnota wyjeżdża na tygodniowe rekolekcje. Chcemy w górskiej ciszy zasłuchać się w Słowo Boże i odnieść Je do własnego życia. Służą temu konferencje i katechezy oraz indywidualne rozważanie Pisma Św. i dzielenie się refleksją wynikającą z Bożego Słowa podczas spotkań w małych grupach.
Czas rekolekcji to czas szczególnej modlitwy. Głównym punktem każdego dnia jest Eucharystia. Rozważamy także Drogę Krzyżową, Różaniec św. czy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ważne miejsce zajmuje także modlitwa indywidualna. Ponadto każdego dnia istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
Rekolekcje to czas nawrócenia naszego serca, to dni powrotu do przyjaźni z Bogiem. Ta góra na, której przyszło nam przemieniać nasze życie, to także obszar duchowego wzrostu bł. Jana Pawła II. Właśnie tu, na Bachledówce, Bóg mówił do bł. Jana PawłaII i mówi do nas: „Effatha, to znaczy: Otwórz się!” (Mk 7,34)

 

Bachledówka to wzgórze o wysokości 947 m n.p.m wznoszące się nad wsią Czerwienne. W latach 1967-73 stałym gościem na Bachledówce był Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński, który spędzał tu swe wakacje. Na początek i koniec pobytu Księdza Prymasa na Bachledówkę przyjeżdżał także kard. Karol Wojtyła. Ówczesny metropolita krakowski odprawiał tu wielokrotnie swoje rekolekcje. Tu pracował również nad redakcją dokumentów synodalnych. 27 września 1978 r., na dwa tygodnie przed historycznym konklawe, kiedy to został wybrany papieżem, właśnie na Bachledówce uczestniczył w rekolekcjach kapłańskich.

Znajdziesz nas na

Back to Top