Jak słudzy w Kanie Galilejskiej, tak i my chcemy każdego dnia wsłuchiwać się w głos Matki Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wypełniając testament serc Maryi, pragniemy wraz z Nią – Oblubienic Ducha Świętego – trwać w służbie Kościołowi Świętemu, w Winnicy Jasnogórskie.

Podejmujemy stałą modlitwę za:
* Ojca Św. Franciszka,
* matki w stanie błogosławionym i ich dzieci,
* osoby poświęcone Bogu, a szczególnie za te, które przeżywają kryzys powołania,
* za braci, siostry i za nas samych.