To właśnie Seminarium staje się często początkiem nowego życia w Duchu Świętym, nowym spojrzeniem na modlitwę, wiarę „nowym przebudzeniem”…

Gdy ktoś podejmuje Seminarium, ta forma często zmienia jego sposób modlitwy, życia w wierze. Seminarium to forma siedmiotygodniowych Rekolekcji organizowanych przez naszą Wspólnotę. W Seminarium może uczestniczyć każdy, kto wyrazi takie pragnienie. Wymaga ono systematyczności gdyż „Seminarzyści” spotykają się raz w tygodniu przez siedem tygodni. Zasadniczy sens Seminarium polega na osobistej pracy i modlitwie na której, skupiamy się w wciągu całego tygodnia. Później w kilkuosobowych grupach dzielenia prowadzonych przez animatorów, wspólnie rozważamy Słowo Boże i dzielimy się swymi spostrzeżeniami. Słuchamy konferencji tematycznych prowadzonych przez kapłana, wspólnie się modlimy.

Seminarium jest wielką pomocą w odnalezieniu Boga, który cały czas szuka człowieka, pogłębieniu życia w Chrystusie i pełnej otwartości na Ducha Świętego. Fenomen Seminarium polega na tym, że człowiek daje Panu Bogu (siebie), czas na spotkanie, a Pan Bóg czyni w jego życiu resztę, czyli wszystko…

Czy odpowiesz na wołanie Boga, który cały czas Cię szuka?