obrazek

PROPOZYCJE „MODLITWY WIERNYCH”

 

1.Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby
2.Módlmy się za posługujących przy ołtarzu, aby
3.Módlmy się za niewierzących, aby
4.Módlmy się za chorych i cierpiących, aby
5.Módlmy się za zmarłych bliskich naszym sercom, aby
6.Módlmy się za naszą wspólnotę modlitewną, aby

 

1. Módlmy się za biskupów i kapłanów,
2. Módlmy się o jedność chrześcijan,
3. Módlmy się za naszą ojczyznę,
4. Módlmy się za chorych i cierpiących,
5. Módlmy się za wszystkich, którzy od nas odeszli,
6. Módlmy się za nas samych,

 

1. Módlmy się za Kościół święty,
2. Módlmy się za nowo ochrzczonych,
3. Módlmy się za powołanych do głoszenia Dobrej Nowiny
4. Módlmy się rządzących,
5. Módlmy się za potrzebujących,
6. Módlmy się za zmarłych,
7. Módlmy się za nas samych,

 

1. Prośmy, aby Kościół święty,
2. Prośmy, aby rządzący,
3. Prośmy, aby chorzy i cierpiący,
4. Prośmy, aby potrzebujący
5. Prośmy, aby zmarli,
6. Prośmy, abyśmy

Pamiętamy także o intencjach własnych wspólnoty:
– w intencjach Ojca Św. oraz za matki w stanie błogosławionym

Znajdziesz nas na

Back to Top